Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Ordbok

Vi använder många svåra ord och förkortningar. I ordboken förklarar vi några av de vanligaste av dessa ord. Tipsa oss gärna om sådant du tycker saknas.

ammoniak, ammonium

Ammoniak (NH3) är den viktigaste och vanligaste kväveföreningen. Ammoniak är en gas. När ammoniak löses i vatten, till exempel när gasen löses i nederbörd i luften, och drar till sig ytterligare en vätejon bildas ammonium i jonform (NH4+). En ammoniumlösning är svagt sur (pH-värde ca 5).  

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut