Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Ordbok

Vi använder många svåra ord och förkortningar. I ordboken förklarar vi några av de vanligaste av dessa ord. Tipsa oss gärna om sådant du tycker saknas.

avloppsvattenrening

Den behandling som sker i ett avloppsreningsverk (reningsverk) för att minska eller helt ta bort avloppsvattnets innehåll av fasta partiklar, näringsämnen, smittämnen och miljögifter. Avloppsvatten kan renas genom mekanisk rening, biologisk rening, kemisk rening och kväverening, eller genom en kombination av två eller flera av dessa reningssteg.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut