Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Ordbok

Vi använder många svåra ord och förkortningar. I ordboken förklarar vi några av de vanligaste av dessa ord. Tipsa oss gärna om sådant du tycker saknas.

avrinningsdistrikt

Kallas också vattendistrikt. Avrinningsdistrikt är enligt Vattendirektivet "huvudenheten för förvaltning av avrinningsområden". Enligt definitionen i direktivet är ett avrinningsdistrikt ett "land- och havsområde som utgörs av ett eller flera angränsande avrinningsområden tillsammans med deras förbundna grund- och kustvatten."

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut