Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Ordbok

Vi använder många svåra ord och förkortningar. I ordboken förklarar vi några av de vanligaste av dessa ord. Tipsa oss gärna om sådant du tycker saknas.

avvattning

En process där vatten tas bort ur ett fast material eller ur en gas. Begreppet används i många industriella sammanhang (till exempel inom pappers- och massaindustrin), men även i miljösammanhang för att torrlägga mark eller torka avloppsslam.

Dränering genom utdikning eller andra sätt att leda bort vatten från ett våtmarksområde kallas markavvattning. Syftet är att kunna använda marken till odling eller andra ändamål.

Ett steg i behandlingen av avloppsslam i ett reningsverk är att genom pressning eller centrifugering ta bort vatten och göra slammet mer lätthanterligt.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut