Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Ordbok

Vi använder många svåra ord och förkortningar. I ordboken förklarar vi några av de vanligaste av dessa ord. Tipsa oss gärna om sådant du tycker saknas.

bakgrundsvärde

Ursprunglig, naturlig nivå för ett ämne. Om man känner till bakgrundsvärdet för till exempel en metall i vatten — den naturliga, av mänskliga verksamheter opåverkade halten av en metall i vattnet — kan man lättare avgöra om de metallhalter som nu uppmäts är för höga och därmed ett tecken på att vattnet utsatts för påverkan av föroreningar från mänskliga verksamheter.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut