Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Ordbok

Vi använder många svåra ord och förkortningar. I ordboken förklarar vi några av de vanligaste av dessa ord. Tipsa oss gärna om sådant du tycker saknas.

belastning

Den samlade tillförseln av föroreningar eller näringsämnen till en miljö, till exempel försurande nedfall, gödande ämnen eller miljögifter, kallas miljöbelastning eller föroreningsbelastning. Belastningen är det tryck som en miljö utsätts för genom tillförseln av ämnen från mänskliga verksamheter. Vid hög föroreningsbelastning är miljön är utsatt för stor tillförsel av ämnen som antingen skadligt förändrar egenskaper och funktioner i den aktuella miljön (till exempel genom försurning eller eutrofiering) eller som bidrar till att halterna av miljögifter kraftigt ökar.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut