Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Främmande arter

Ordbok

Vi använder många svåra ord och förkortningar. I ordboken förklarar vi några av de vanligaste av dessa ord. Tipsa oss gärna om sådant du tycker saknas.

biologisk mångfald

Kallas också biodiversitet. Definieras i konventionen om biologisk mångfald (CBD) som "variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, inklusive från bland annat landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem och de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem".

Det är således inte bara fråga om förekomst av arter, utan även av genetiska variationer, former etc. inom arter, liksom om mer eller mindre komplexa livsmiljöer i vår omvärld.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Främmande arter