Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Främmande arter

Ordbok

Vi använder många svåra ord och förkortningar. I ordboken förklarar vi några av de vanligaste av dessa ord. Tipsa oss gärna om sådant du tycker saknas.

etablering

När den anlända och införda, främmande organismen fått reproducerande populationer eller blivit kvar som vegetativa kloner, alltså av egen kraft överlevt och förökat sig. När arten förekommer av egen kraft i det fria.

Definition enligt CBD: "Den process under vilken en främmande art i en ny miljö framgångsrikt producerar livskraftig avkomma och når en hög sannolikhet för fortsatt överlevnad."

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Främmande arter