Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Ordbok

Vi använder många svåra ord och förkortningar. I ordboken förklarar vi några av de vanligaste av dessa ord. Tipsa oss gärna om sådant du tycker saknas.

denitrifikation

Är en mikrobiologisk process där nitrat omvandlas till kvävgas (luft¬kväve). Processen utförs av denitrifikationsbakterier, som utvinner energi ur nitratet. Denitrifikation sker mest vid suboxiska förhållanden, det vill säga vid pE-värden 3,4-8,5 när pH-värdet är 7.

Vanligen sker denna reaktion i våtmarker, sjösediment eller vattenmättad åkermark.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut