Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Ordbok

Vi använder många svåra ord och förkortningar. I ordboken förklarar vi några av de vanligaste av dessa ord. Tipsa oss gärna om sådant du tycker saknas.

GPS

Global Positioning System. Satellitbaserat navigationssystem bekostat och kontrollerat av US Department of Defense. Med stort civilt användningsområde. Positionsbestämning med GPS bygger på att avstånden från minst 4 satelliter till mottagaren bestäms genom noggrann gångtidsmätning. GPS blev operationellt för civilt bruk 1993 och består av 24 satelliter cirka
20 200 km från jordytan. 

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut