Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Ordbok

Vi använder många svåra ord och förkortningar. I ordboken förklarar vi några av de vanligaste av dessa ord. Tipsa oss gärna om sådant du tycker saknas.

grundvattenyta

Den nivå där man får en vattenyta om man gräver en grop i marken eller driver der ett perforerat rör. Det är den nivå där vattnets tryck är detsamma som lufttrycket (atmosfärens tryck). Under grundvattenytan, i den markens mättade zon(grundvattenzonen) har vattnet högre tryck än luften och alla porer är fyllda med vatten. Ovanför grundvattenytan, i den omättade zonen(markvattenzonen) har vattnet lägre tryck än luften.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut