Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Ordbok

Vi använder många svåra ord och förkortningar. I ordboken förklarar vi några av de vanligaste av dessa ord. Tipsa oss gärna om sådant du tycker saknas.

INSPIRE

Infrastructure for Spatial Information in the European Community, Infrastruktur för rumslig information i Europa. Ett EU-initiativ skapat 2007. Syftar till att göra det lättare att använda geografisk information. Bland annat reglerar direktivet hur denna information ska byggas upp, att det görs på ett enhetligt sätt och att informationen görs tillgänglig via Internettjänster.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut