Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Främmande arter

Ordbok

Vi använder många svåra ord och förkortningar. I ordboken förklarar vi några av de vanligaste av dessa ord. Tipsa oss gärna om sådant du tycker saknas.

invasiv främmande art

Enligt CBD en "främmande art vars introduktion och/eller spridning hotar biologisk mångfald". Det handlar inte bara om ett hot mot arters och populationers överlevnad, utan även mot deras genetiska integritet.

Begreppet "invasiv art" används dock i vidare mening om främmande arter som på något sätt gör ekonomisk skada. Till exempel på odlade växter eller djur, eller på människans anläggningar och ägodelar, eller genom att hota människans egen hälsa. En invasiv art är i den bemärkelsen en införd art som lyckats etablera sig väl och har "kraft" att på ett allvarligt sätt förändra sin omgivning på ett oönskat sätt. Det kan till exempel vara att arten får stora och livskraftiga populationer.

Enligt EU:s förordning (1143/2014) om invasiva främmande arter är en invasiv art en främmande art vars introduktion eller spridning har konstaterats hota eller negativt inverka på biologisk mångfald och relaterade ekosystemtjänster.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Främmande arter