Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Främmande arter

Ordbok

Vi använder många svåra ord och förkortningar. I ordboken förklarar vi några av de vanligaste av dessa ord. Tipsa oss gärna om sådant du tycker saknas.

genetiska effekter

När inhemska arters arvsmassa förändras genom uppblandning med gener från nya (främmande) organismer. Främmande arter kan också förändra arvsmassan hos en inhemsk art eller "genpool" genom att orsaka att betydande delar av populationen av en inhemsk art försvinner. I förlängningen begränsar detta den genetiska variationen hos den inhemska arten och därmed artens möjlighet att anpassa sig till förändringar i miljön.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Främmande arter