Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Ordbok

Vi använder många svåra ord och förkortningar. I ordboken förklarar vi några av de vanligaste av dessa ord. Tipsa oss gärna om sådant du tycker saknas.

Kustbevakningen

Kustbevakningen (KBV) är en statlig myndighet som ansvarar för sjöövervakning och räddningstjänst till sjöss. Kustbevakningen sorterar under Försvarsdepartementet, Enheten för samordning av samhällets krisberedskap. Huvudkontoret är placerat i Karlskrona, men anställda på Kustbevakningen är utplacerade i olika delar av landet, bland annat på HaVs huvudkontor i Göteborg.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut