Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Ordbok

Vi använder många svåra ord och förkortningar. I ordboken förklarar vi några av de vanligaste av dessa ord. Tipsa oss gärna om sådant du tycker saknas.

kombinerat ledningssystem

I kombinerade avloppssystem avleds spillvatten i samma ledning som dagvatten och dräneringsvatten till avloppsreningsverket.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut