Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Ordbok

Vi använder många svåra ord och förkortningar. I ordboken förklarar vi några av de vanligaste av dessa ord. Tipsa oss gärna om sådant du tycker saknas.

konfliktsträcka

En vägsträcka som korsar, tangerar eller har sådan närhet till en vatten­förekomst att det är troligt att avrinnande vatten från vägen kan nå vattenförekomsten. Vägen bedöms utgöra en väsentlig risk för vattenförekomsten på grund av trafikbelastning, olycksfrekvens, hög trafikbelastning i förhållande till vägstandarden och/ eller att det transporteras gods som vid utsläpp skulle utgöra en fara för vattnet.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut