Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Ordbok

Vi använder många svåra ord och förkortningar. I ordboken förklarar vi några av de vanligaste av dessa ord. Tipsa oss gärna om sådant du tycker saknas.

markavvattningsföretag

En markavvattning kräver i regel flera vattenanläggningar, till exempel diken, rörledningar och pumpar. Den som äger anläggningarna har an­svar för underhåll. Därför måste de som berörs av en markavvattning ta ställning till hur de ska organisera sig i ett så kallat markavvattningsföretag. Det finns olika be­nämningar på sådana föreningar beroende på när de bildats, till exempel är diknings­företag ett vanligt namn för äldre samfälligheter.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut