Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Främmande arter

Ordbok

Vi använder många svåra ord och förkortningar. I ordboken förklarar vi några av de vanligaste av dessa ord. Tipsa oss gärna om sådant du tycker saknas.

oavsiktlig primärintroduktion

När en art har införts direkt från sitt naturliga utbredningsområde, utan att den som förde in arten hade detta medvetna syfte. Sjöfartens transport av vattenlevande organismer i barlastvatten eller genom påväxt på skrov är ett sådant exempel. Organismer kan också slinka med som fripassagerare vid en avsiktlig introduktion, till exempel parasiter på fisk till vattenbruk.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Främmande arter