Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Ordbok

Vi använder många svåra ord och förkortningar. I ordboken förklarar vi några av de vanligaste av dessa ord. Tipsa oss gärna om sådant du tycker saknas.

salthaltssprångskikt

Haloklin. En mer eller mindre permanent barriär som bildas mellan vattenmassor med olika salthalt (salinitet). Vatten med hög och låg salthalt, liksom varmt och kallt vatten, kan på grund av skillnaderna i täthet bilda olika lager i samma område — stratifiering eller skiktning. Ju saltare ett vatten är, desto större täthet har det och desto "tyngre" är det.

Kallare vatten är också tyngre än varmare vatten med samma salthalt. Varmare och mindre salt vatten "flyter ovanpå" kallare och saltare vatten. Ett gränsskikt mellan två vattenlager med olika temperatur kallas för termoklin (temperatursprångsikt).

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut