Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Ordbok

Vi använder många svåra ord och förkortningar. I ordboken förklarar vi några av de vanligaste av dessa ord. Tipsa oss gärna om sådant du tycker saknas.

sjöreglering

Ändring av vattenståndet i en sjö. Många stora sjöar i Sverige har reglerats för olika ändamål (jordbruk, för att få mer odlingsbar mark, liksom för bevattningsändamål, vattenförsörjning eller sjöfart). Med reglering menas till exempel att sänka en sjö (torrläggning i olika stor omfattning) eller att man dämmer upp vatten i magasin.  

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut