Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Ordbok

Vi använder många svåra ord och förkortningar. I ordboken förklarar vi några av de vanligaste av dessa ord. Tipsa oss gärna om sådant du tycker saknas.

övergödning

Se eutrofiering. Begreppet eutrofiering används för att beskriva en series sammanlänkade processer, som inleds med överskottstillförseln av växttillgängliga näringsämnen eller av organiskt material (den egentliga övergödningen), vilket leder till ökade koncentrationer av näringsämnen i vattnet och som resulterar i olika fysikaliska, kemiska och biologiska förändringar i växt- och djursamhällena, förändringar i processer i och på bottensedimenten samt förändringar i tillgången på syre.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut