Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Ordbok

Vi använder många svåra ord och förkortningar. I ordboken förklarar vi några av de vanligaste av dessa ord. Tipsa oss gärna om sådant du tycker saknas.

vattenområde

Ett område som täcks av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd (definitionen kommer från Miljöbalkens 11 kapitel som handlar om vattenverksamhet).

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut