Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Ordbok

Vi använder många svåra ord och förkortningar. I ordboken förklarar vi några av de vanligaste av dessa ord. Tipsa oss gärna om sådant du tycker saknas.

vattentjänst

Enligt definitionen i Vattendirektivet (Artikel 2) "alla tjänster som tillhandahåller hushåll, myndigheter eller någon slags ekonomisk verksamhet:
a) uttag, uppdämning, lagring, rening och distribution av ytvatten eller grundvatten,
b) insamling och rening av avloppsvatten, som senare släpps ut till ytvatten."

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut