Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Ordbok

Vi använder många svåra ord och förkortningar. I ordboken förklarar vi några av de vanligaste av dessa ord. Tipsa oss gärna om sådant du tycker saknas.

WGS-84

World Geodetic System 1984 (Ellipsoiden GRS 1980). Ett av amerikanska myndigheter konstruerat globalt system för realtidsbestämning av koordinater med GPS. I Sverige finns ingen regelrätt realisering av WGS 84, i stället används SWEREF 99. Från och med våren 1986 har samtliga svenska skärgårds- (000) och specialkort (0000) ett gradnät som är baserat på WGS-84.

Gradnätsbytet har i princip inneburit att det tidigare nätet, benämnt RT-38, förskjutits 200-300 meter. Detta medför i sin tur att allt, bojar, prickar, fyrar, hamnar, waypoints och så vidare, har fått nya siffervärden på latitud och longitud. Ändringen är störst i longitudled, där den som mest uppgår till cirka 0,3' (longitudminuter). Sjökort med det nya nätet är tydligt märkta med WGS-84 i marginalen. 

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut