• SV

Ska partinumret vara både maskinläsbart och i klartext?

Kravet är i klartext. Maskinläsbar kod är frivilligt.

Publicerad: 21 september 2017
Uppdaterad: 21 september 2017