• SV

Hur gör jag om det ligger olika arter blandat i partiet?

Om det finns flera olika arter i samma parti har någon gjort fel.
Du måste då sortera fisken artvis och därefter skapa och rapportera nya partier. Läs mer om principerna för partiindelning här.

Publicerad: 21 november 2016
Uppdaterad: 27 april 2017