• SV

Vad gäller för mig som fiskare?

Du som fiskare är ansvarig för att inför första försäljning dela upp din fångst i partier, samt att förse förstahandsmottagaren med information som möjliggör partindelning, märkning och rapportering enligt gällande krav.

Publicerad: 27 november 2015
Uppdaterad: 15 februari 2017