• SV

Vad gäller för mig som konsument?

Konsumenter får information om fiskeriprodukterna från sin detaljist. Utformning av märkning till konsument varierar beroende på hur fiskeriprodukterna saluförs.

Publicerad: 15 december 2015
Uppdaterad: 21 april 2016