• SV

Vad händer när ett fiskefartyg landar fisk som ej tillhör tulltaxa 03?

Produkter som av verksamhetsansvarig klassas som icke-livsmedel ska inte rapporteras i SBS.

Publicerad: 2 maj 2017
Uppdaterad: 2 maj 2017